Roy van der Broek

Nevenfuncties: Directeur RD Maasland, mede-eigenaar Hoveniersbedrijf/ kwekerij, Lid Rekenkamer Vaals, Rekenkamer Kerkrade, plv vrz Federatiebestuur RK Beekdaelen, lid Bisschoppelijk adviescommissie vastgoed